Воскресенье, июля 12, 2020

Інспекція з питань праці Чугуївської міської ради інформує

Основний документ, що регулює діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ, об’єднання), – це насамперед Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 № 2866-III.

Рішення про обрання голови правління приймають члени правління, оформивши своє рішення відповідним протоколом. В цьому випадку необхідно ще й видати наказ. Закон про ОСББ указує на те, що членом правління й головою правління ОСББ може бути лише співвласник ОСББ.

Процедуру обрання голови правління, порядок виконання ним обов’язків, перелік завдань та форму оплати (за необхідності) затверджують статутом організації.

Обирати голову можуть: загальні збори (п. 19 ст. 10 Закону про ОСББ) або обрані члени правління (п. 16 Типового статуту).

Голова правління: робота на громадських засадах

ОСББ – неприбуткова організація. Це означає, що її керівником не обов’язково повинна виступати посадова особа.

Законодавство не містить заборони для виконання обов’язків головою правління ОСББ на громадських засадах.

Побічно такий висновок випливає з листа Мінсоцполітики від 02.03.2015 р. № 228/13/84-15.

Проте такий варіант виконання обов’язків головою має бути чітко зафіксовано у статуті чи іншому документі, затвердженому загальними зборами власників ОСББ.

Основною ознакою роботи на громадських засадах є те, що вона безоплатна і здійснюється у вільний від основної роботи час. Застосовувати її має сенс, якщо голова виконуватиме час від часу невеликий обсяг робіт, що не вимагає його постійної присутності.

Наприклад, якщо управлінські функції переважно передано управителю.

Голова правління: робота за трудовим договором

Якщо голова правління ОСББ за рішенням загальних зборів виконує свої повноваження на платній основі – з ним укладають трудовий договір. Розмір окладу визначають загальні збори (п. 9. ст. 10 Закону про ОСББ). При цьому він має бути більше мінімальної заробітної плати, установленої законом на відповідний місяць.

На практиці є ситуації, що голові правління ОСББ встановлюють оплату в 200 – 500 грн на місяць, не обумовлюючи, що він виконує обов’язки на умовах неповної зайнятості. Це є порушенням ст. 265 КЗпП щодо недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

Приймаємо на роботу головного бухгалтера (бухгалтера)

ОСББ ведуть бухгалтерський облік та подають фінансову звітність, як і інші підприємства – юридичні особи (п. 1 ст. 2 Закону про бухоблік). При цьому ведення бухгалтерського обліку можливе за одним з наведених варіантів (п. 4 ст. 8 Закону про бухоблік):

– введення до штату ОСББ посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

– користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

– ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

– самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо головою правління.

У нашій статті розглянемо трудовий варіант ведення бухгалтерського обліку. На жаль, але тут ні про які громадські засади й мови бути не може. Адже роботодавець, який допустив виконання працівниками своїх трудових зобов’язань на громадських засадах, навіть за їх власним бажанням, грубо порушує вимоги трудового законодавства.

Посада головного бухгалтера (бухгалтера) має бути зазначена у штатному розписі ОСББ.

Прийом на роботу стандартний. У загальному випадку він виглядає таким чином:

1) працівник подає заяву про прийняття на роботу та інші документи, необхідні для укладення трудового договору;

2) працівник і роботодавець узгоджують умови та форму трудового договору;

3) заява разом з документами передається голові, який їх розглядає і проставляє відповідну резолюцію;

4) на підставі заяви і відповідно до проставленої резолюції оформляється наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, який підписує голова ОСББ;

5) працівник ознайомлюється з наказом (розпорядженням) про прийняття на роботу під підпис;

6) про укладення трудового договору інформують податкові органи шляхом подання Повідомлення до моменту допуску працівника до роботи (див. вище);

7) запис про прийняття на роботу вносять до трудової книжки працівника, якщо це місце роботи є для нього основним.

Головний бухгалтер (бухгалтер) прийнятий. Давайте розглянемо, як оподатковуватиметься його заробітна плата і зарплата голови, якщо він прийнятий за трудовим договором.

Оплата праці та оподаткування

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати  (з 01.01.2019 це 4173 грн.).

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата (далі – МЗП) – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 95 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), ст. 3 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі – ЗУ «Про оплату праці»).

Варто відзначити, що в певних випадках заробітна плата, яку фактично отримуватиме працівник, може бути менше за мінімальну. Наприклад, при роботі на умовах неповного робочого часу (0,5/0,75 ставки), коли оплата праці проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП). За таких умов доплату до рівня мінімальної заробітної плати провадять пропорційно відпрацьованому часу.

Індексація зарплати – є однією з державних соціальних гарантій згідно з   абз. 4 ст. 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III. Тому нараховані голові правління і працівникам ОСББ доходи у вигляді зарплати підлягають індексації відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (зі змінами).

Надання щорічних, додаткових і соціальних відпусток – теж є обов’язком роботодавців щодо відпусток, передбачених Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.

Соціальне страхування. Усі працівники ОСББ є застрахованими особами й мають право на види матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове соціальне державне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

Єдиний соціальний внесок

В будь-якому разі, навіть при неповному робочому часі персоналу ОСББ, нарахування ЄСВ відбувається з прив’язкою до встановленої державою МЗП. Тобто з 01.01.2019 це становить – 918,06 грн (22% від 4173 грн). Це норма ч. 5 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»: «… якщо база нарахування єдиного внеску менше встановленого розміру мінімальної заробітної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на цей місяць, та відповідної ставки».

Проте, на зовнішніх сумісників ця норма не поширюється, і ЄСВ нараховується на фактично нараховану зарплату.

В разі виникнення питань просимо звертатися за телефоном: 2-69-06.