Информирует специалист

Службі посередництва та примирення – 15 років!

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: Administrator 09.08.2013 09:05

Соціально-трудові відносини є важливим елементом будь-якого суспільства сучасності. Це комплекс взаємовідносин між найманими працівниками та роботодавцями, які націлені на забезпечення високого рівня та якості життя людини, колективу. На кожному підприємстві основним суттєвим елементом регулювання виробничих і трудових відносин, підвищення ефективності виробництва та зміцнення дисципліни, поліпшення умов праці, посилення соціального захисту працівників є укладення колективного договору. Колективний договір по суті є правовстановлюючим документом для сторін соціально-трудових відносин та показником конструктивності соціального діалогу між стороною працівників і роботодавцем.

Економічні проблеми сьогодення, зокрема складний фінансово-економічний стан підприємств (особливо державної форми власності), низький рівень конкурентоздатності продукції, несвоєчасність розрахунків замовників, відсутність підтримки з боку держави, недостатній обсяг замовлень на виготовлення продукції, призводять до цілої низки порушень законодавства і як наслідок примушують працюючих шукати шляхи захисту своїх прав. Наймані працівники з метою захисту порушень трудових прав мають можливість в індивідуальному порядку звернутися до комісій по трудових спорах, які утворюються на підприємствах, до Територіальної державної інспекції праці, з позовами – до суду. Разом з цим передбачено і колективну форму захисту прав найманих працівників, яка визначена Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Подробнее: Службі посередництва та примирення – 15 років!

 

Мастер-класс для чугуевских предпринимателей

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: Т. КРАСИЛЬНИКОВА, начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций. 02.08.2013 07:08

25 июля в Чугуевском горисполкоме Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства организовал мастер-класс для предпринимателей города на тему: «Маркетинг, управление продажами, его роль в повышении эффективности деятельности предприятия».

В качестве эксперта-тренера выступил Сергей Леонидович Ефремов, сертифицированный бизнес-тренер с практическим опытом работы в бизнесе, в обучении и развитии компаний, ознакомивший собравшихся с практическими приемами маркетинговой деятельности, стратегией позиционирования товара и ценообразования, основными методами продвижения товара на рынке, грамотное применение которых позволяет предпринимателям увеличить продажи и прибыль.

Как отметила директор Фонда Оксана Колесник, сегодня в процессе работы каждый предприниматель, ставя новые амбициозные планы, одновременно сталкивается с большим количеством проблемных ситуаций, присущих рыночной экономике. Одной из основных проблем является поиск платежеспособного спроса. Как показывает практика, мало произвести товар, необходимо организовать всю работу таким образом, чтобы получить прибыль от продажи этого товара. И мастер-классы с участием высококлассных специалистов – это  прекрасная возможность для местных предпринимателей не только повысить свой образовательный уровень, но и приобрести необходимые практические навыки по ведению бизнеса.

 

   

Времени для установки кассовых аппаратов с электронной лентой у предпринимателей еще достаточно

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: Administrator 26.07.2013 09:25

В вопросе внедрения кассовых расчетов с системой дистанционной автоматической отчетности главной целью для Министерства доходов и сборов является электронизация налоговой отчетности, а не штрафные санкции за игнорирование новых требований. Об этом во время рабочей поездки в Харьков заявил Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Штрафы для нас – не самоцель. Главное – ввод электронизации в отчетности бизнеса перед министерством. Мы были готовы отсрочить применение штрафов за неподачу электронной отчетности с РРО еще до вынесения соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента», – сказал Министр.

По его словам, ввод в Украине электронной отчетности по РРО отвечает мировым тенденциям в развитых странах.

Подробнее: Времени для установки кассовых аппаратов с электронной лентой у предпринимателей еще достаточно

   

Порядок видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: І. Остапенко 26.07.2013 09:15

Фізична особа по досягненні

16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх  родичів за умови пред’явлення  паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам  (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Подробнее: Порядок видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

   

Налог с задекларированных доходов необходимо уплатить до 1 августа

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: Информационно-коммуникационный сектор Чугуевской ОГНИ. 19.07.2013 09:40

С начала  текущего года в Чугуевскую ОГНИ   892  гражданина подали декларации об имущественном состоянии и доходах за 2012 год, из них 303 гражданина воспользовались правом на налоговую скидку. 575 граждан были обязаны  задекларировать доходы. Так, 110 граждан задекларировали доходы от получения наследства, 8 – от продажи недвижимого имущества, 5 – инвестиционные доходы, 444 – от продажи сельхозпродукции, 8 – другие доходы. Доходы гражданами были получены в Украине, поэтому согласно действующему налоговому законодательству были обложены налогом по правилам и ставкам, определенным Налоговым кодексом. В целом граждане задекларировали почти 15 миллионов гривен доходов, из которых в бюджет поступит в виде налога 725,2 тыс.грн.

Напоминаем, что налог, начисленный гражданам согласно поданным декларациям, необходимо оплатить до 1 августа 2013 года.

 

   

Если с соседями не по-соседски…

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: Подготовила В. ВЕРБИЦКАЯ. 19.07.2013 09:37

На спорные вопросы, возникающие во взаимоотношениях между соседями, отвечает ведущий нашей постоянной рубрики «Юридическая консультация», начальник Чугуевского горрайонного управления юстиции  Дмитрий Абрамов.

– У меня с соседом общий дом и смежные участки. Вот уже более десяти лет он практически здесь не появляется, его часть дома начала разрушаться, а это грозит повреждениями и моей части дома. На все просьбы о поддержании строения в надлежащем состоянии – никакой реакции. Состояние участка не лучше. Как мне защитить свои права?

– С участком легче: по Земельному кодексу земля должна использоваться по целевому назначению и может быть отчуждена местным советом в случае нарушения и злостной бесхозяйственности. Заявите в  местный совет и потребуйте проведения комиссии с составлением акта. Дополнительно в заявлении укажите об угрозе разрушения строения и необходимости строительной экспертизы. С выводами местного совета и строительной экспертизы уже можно будет подавать иск в суд за нанесение вам материального ущерба.

Подробнее: Если с соседями не по-соседски…

   

Про допомогу малозабезпеченим сім’ям

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: УСЗН Чугуївського міськвиконкому. 19.07.2013 09:19

Кому надається допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі тим малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

Малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.

Подробнее: Про допомогу малозабезпеченим сім’ям

   

О начислении пенсий по-новому

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: Administrator 16.07.2013 19:30

С 1 июля 2013 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно назначения и индексации пенсии» (№ 231-VII). Этим Законом внесено изменения в Законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам».

Таким образом, законодатель урегулировал ряд вопросов пенсионного обеспечения:

1) о зачислении в страховой стаж времени пребывания в отпуске по беременности и родам.

Подробнее: О начислении пенсий по-новому

   

Борг до бюджету сплачено

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Автор: П. АНГОЛЕНКО, 05.07.2013 19:22

Чугуївською міжрайонною прокуратурою проведено перевірку додержання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з питань надходження коштів до місцевого бюджету від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чугуєва.

Проведеною перевіркою встановлено, що 23.12.2011 р. між Чугуївською міською радою та ТОВ фірмою «Стрілець» укладено договір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чугуєва.

Подробнее: Борг до бюджету сплачено

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL