Про виконання бюджету міста Чугуєва за 2015 рік

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Бюджет міста на 2015 рік був затверджений рішенням LXVIII сесії VІ скликання Чугуївської міської ради від 30.01.2015 № 3050-VI по доходах у сумі 114 320,7 тис. грн і по видатках – 115 724,4 тис. грн. Бюджет був прийнятий дотаційним. Сума дотації вирівнювання з державного бюджету становить 2 229,9 тис. грн.

З урахуванням наступних змін, прийнятих на сесіях міської ради протягом року, бюджет міста становить по доходах 160 312,1 тис.  грн та видатках – 165 807,1 тис. грн.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Загальний фонд

Для порівняння обсягів надходжень бюджету 2015 року з 2014 роком, структуру доходів бюджету минулого року було приведено у відповідність до змін, внесених до Бюджетного кодексу України, до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів.

За 2015 рік надходження до бюджету м. Чугуєва забезпечили приріст обсягу загального фонду. Доходна частина бюджету по загальному фонду (без урахування трансфертів) виконана на 104,2%, до бюджету зараховано коштів у сумі 66 854,0 тис. грн при планових показниках – 64 151,1 тис. грн. У порівнянні з 2014 роком доходи збільшились на 26 448,0 тис. грн, або на 65,5%, а у порівнянні з 2013 роком – на 35 450,4 тис. грн, або в 2,1 рази.

Основним бюджетоутворюючим джерелом наповнення доходної частини бюджету залишається податок на доходи з фізичних осіб. Темп приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з 2014 роком становить 37,2 %.

 

 

По місцевих податках і зборах надходження склали 12 090,4 тис. грн, річний план виконано на 103,7%.

1. За 2015 рік до бюджету міста надійшло 6 671,9 тис. грн єдиного податку, що на 1 071,4 тис. грн більше, ніж у 2014 році, і складає 105,9% від планового показника.

2. Фактичні надходження плати за землю за січень-грудень склали 4 959,6 тис. грн, або 102,2% від плану, що на 1 099,1 тис. грн більше, ніж у 2014 році, та на 3 165,9 тис. грн більше, ніж у 2013 році.

В той же час, має місце заборгованість по платі за землю деяких платників, а саме: Квартирно-експлуатаційний відділ (в/ч А-0501, в/ч А-4104) –  1689,2 тис. грн, ТОВ «Алюмбуд» – 464,9 тис. грн, ТОВ «Укравтобізнес» – 22,3 тис. грн, ТОВ «ВВМ плюс 3» – 58,3 тис. грн, ТОВ «Грааль» – 52,3 тис. грн, АТ «Агва-Інтерком» – 56,8 тис. грн, Юдін С.В. – 33,6 тис. грн, Юдіна А. М. – 20,4 тис. грн, Військ-торгсервіс – 41,8 тис. грн, Ушакова Г. Д. – 39,8 тис. грн, Кочкіна А. В. – 36,1 тис. грн. Стосовно найбільших боржників за ініціативи виконавчого комітету Чугуївська об’єднана податкова інспекція провела результативну позовну роботу. Наразі триває процес повернення коштів до міського бюджету.

Фінансовим управлінням, податковою інспекцією та Управлінням містобудування, архітектури та комунальної власності Чугуївської міської ради  проводяться заходи щодо ефективного використання земель та збільшення надходжень плати за землю до бюджету міста, в тому числі і орендної плати. Протягом 2015 року було укладено сім договорів оренди землі. За 2015 рік до бюджету міста зараховано орендної плати за землю від юридичних  та фізичних осіб у сумі 3 526,9 тис. грн. Регулярно проводиться робота з боржниками по погашенню заборгованості з даного виду податку.

Спеціальний фонд

У 2015 році до спеціального фонду надійшло 4 229,5 тис. грн (без трансфертів та з власними надходженнями бюджетних установ, сума яких складає 3 750,4 тис. грн), при планових показниках 3666,4 тис. грн, що становить 115,4%.

До бюджету розвитку мобілізовано 436,1 тис. грн, що на 17,8 тис. грн менше, ніж у 2014 році. Так, за 2014  рік до спеціального фонду було мобілізовано 6 230,1 тис. грн, в тому числі до бюджету розвитку – 6 060,8 тис. грн, з них 5 600,5 тис. грн – єдиного податку, який з 2015 року зараховується до загального фонду бюджету.

Пільги зі сплати податків та зборів

У 2015 році рішеннями Чугуївської міської ради були надані пільги зі сплати земельного податку окремим категоріям платників, або 34 установам, закладам та підприємствам, у розмірі 100%. Пільги були надані відповідно до внесених змін по податкового законодавства від 28.12.2014 року  установам та організаціям, які утримуються за рахунок коштів місцевого чи державного бюджету та у кошторисах яких не передбачено призначень на сплату земельного податку у 2015 році.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

При затвердженні бюджету м. Чугуєва на 2015 рік передбачалось фінансування видатків у сумі 115 724,4 тис. грн за рахунок спрямування вільних залишків, які склались на 01.01.2015р., додатково виділених з державного бюджету цільових субвенцій плановий обсяг збільшився на 50 082,7 тис. грн і склав 165 807,1 тис. грн. Фактичне виконання видатків склало 157 675,9 тис. грн, або 95,1% до плану з урахуванням змін.

Видатки загального фонду бюджету м. Чугуєва затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 144 817,6 тис. грн, касове виконання яких склало 136 840,9 тис. грн, або 94,5% до уточненого плану.

Видатки спеціального фонду бюджету м. Чугуєва затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 20 989,5 тис.грн, касове виконання яких склало 20 835,0 тис. грн, або 99,3% до уточненого плану.

Виконання бюджету м. Чугуєва у 2015 році проводилось на нових засадах законодавства, зокрема прийнятого Пакету реформ бюджетного та податкового законодавства, самостійного визначення доходів та видатків міського бюджету. Це сприяло фінансовій самостійності міського бюджету, розширенню доходної бази і як наслідок збільшення видаткової частини бюджету.

Традиційно найбільшу питому вагу у видатках загального фонду склали видатки на утримання установ соціально-культурної сфери міста та видатки на соціальні виплати населенню – 88,6%.

В порівнянні з видатками 2014 року спостерігається значне їх збільшення по кожній галузі.

На початку 2015 року до Бюджетного кодексу України було внесено низку змін, направлених на реформу міжбюджетних відносин. З урахуванням нових положень БКУ з 01.01.2015 р. видатки на утримання закладів загальної освіти проводились за рахунок субвенцій з державного бюджету. Так, бюджету м. Чугуєва у 2015 році була виділена освітня субвенція на утримання 9 шкіл міста. Але при затвердженні бюджету склалась незабезпеченість по заробітній платі у сумі 3,2 млн грн. В результаті розроблених заходів, спрямованих на оптимізацію мережі та штатів, відділом освіти (рішення виконавчого комітету Чугуївсь-кої міської ради від 16.03.2015 № 57) протягом 2015 року виконані вимоги ст. 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення асигнуваннями видатків на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії, у тому числі за рахунок перевиконання доходної частини бюджету, додаткової суми освітньої субвенції з державного бюджету, упорядкування штатної чисельності, надання відпусток без збереження заробітної плати та інших заходів по економії. Всього з міського бюджету на утримання загальноосвітніх шкіл міста було додатково виділено 7,7 млн грн, в тому числі на видатки капітального характеру – 4,1 млн грн.

Структура видатків бюджету за економічною класифікацією

В 2015 році, як і в попередні роки, найбільшу питому вагу в структурі видатків за економічною класифікацією займають поточні видатки – 140 743,5 тис. грн, або 89,3% від загального об’єму бюджету.

Враховуючи обсяг повноважень місцевого самоврядування, найбільшу питому вагу у видатках загального фонду займають соціальні видатки:

– на освіту – 47 028,7 тис. грн (34,4%);

– на соціальний захист – 67 100,8 тис. грн (49%);

– на культуру – 4 866,7 тис. грн (3,6%);

– на фізкультуру – 910,9 тис. грн (0,7%).

В 2015 році з бюджету міста були профінансовані місцеві програми на суму 4 163,0 тис. грн, що на 2 297,2 тис. грн більше показників минулого року. Основні напрямки здійснення програм: соціальний захист окремих категорій населення, соціально-економічний розвиток міста, житлово-комунальне господарство, культура, фізкультура.

Найбільшу питому вагу у видатках бюджету займають захищені статті видатків: оплата праці з нарахуваннями, продукти харчування і медикаменти та оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти на соціальні виплати населенню.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду бюджету склали 20 835,0 тис. грн – на рівні планових призначень. Із загальної суми спеціального фонду 16 932,4 тис. грн спрямовано на видатки бюджету розвитку та 3 902,6 тис. грн – на поточні видатки.

Протягом 2015 року здійснені капітальні видатки у сумі 16 862,0 тис. грн, що на 5 037,0 тис. грн більше, ніж у 2014 році.

Видаткова частина бюджету м. Чугуєва за 2015 рік виконана в повному обсязі, без допущення заборгованості по основних системозабезпечуючих виплатах. Окрім того, обсяг проведених видатків капітального та інфраструктурного характеру (більше 10% власних видатків) свідчить про загальну тенденцію переходу бюджету міста до типу бюджету розвитку.

О. Бутова, начальник міського фінансового управління.