Про захист трудових прав мобілізованих осіб

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

До уваги керівників підприємств Чугуєва,працівники яких були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період!

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Чугуївської міської ради звертає увагу підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Чугуєва, працівники яких були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на зміни, які відбулися в чинному законодавстві з початку 2015 року.

Згідно зі змінами, внесеними до ст. 119 КЗпП, за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зберігаються місце роботи, посада і компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації.

Також зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту.

Зазначені норми зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з війсь-кової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Нагадуємо, що виплата таких компенсацій здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 105, якою затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі – Порядок № 105).

Відповідно до Порядку № 105 виплату працівникам середнього заробітку здійснюватиме підприємство, компенсацію підприємствам витрат на виплату середнього заробітку працівникам – Мінсоцполітики шляхом перерахування коштів на зазначені цілі обласним департаментам соціального захисту, які, в свою чергу, перераховують їх до районних (міських) управлінь, а вони – підприємствам.

Для підприємств, установ та організацій, які у вересні місяці будуть вперше оформляти документи, на підставі яких здійснюватиметься компенсація, нагадаємо порядок подання цих документів.

Куди і які документи подавати роботодавцям для отримання компенсації?

Виходячи з положень Порядку № 105, роботодавець має дотримуватись такої процедури:

Заповнити форму Звіту про фактичні витрати

Форму Звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі – Звіт) наведено в додатку 1 до Порядку № 105.

Звіт заповнюється та подається щомісяця.

Подання Звіту підтверджує саме фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, тобто суму компенсації уже нарахованого середнього заробітку за звітний місяць.

Звіт потрібно складати окремо на кожного працівника для його подання на погодження до того військкомату, в якому він перебуває на військовому обліку. У випадку, якщо декілька працівників перебувають на військовому обліку в одному й тому самому військкоматі, таких мобілізованих працівників треба включити до одного Звіту.

Обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі – Порядок № 100).

Погодити Звіт із військкоматами

Звіт погоджується з районним (міським) військкоматом, який здійснював призов працівника на військову службу, у частині підтвердження призову та проходження військової служби (п. 4 Порядку № 105). Тобто роботодавець має подати заповнений та підписаний керівником і головним бухгалтером Звіт до військкомату для погодження. Військкомат його перевіряє в частині підтвердження, що такого працівника дійсно призвано із зазначеної дати на військову службу. Гриф «Погоджено» містить візу військового комісара, а також дату такого погодження.

Погоджений Звіт подати до місцевого органу управління соціального захисту населення

Підприємствами, установами та організаціями, зареєстрованими на території м. Чугуєва, погоджений військкоматом  Звіт  до 15 числа місяця, наступного за звітним, треба подавати до Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Міністерство соціальної політики України дало усне роз’яснення про наступне:

– останнім днем, за який розраховується середня заробітна плата для виплати компенсації, є дата демобілізації (звільнення) з військової служби за призовом під час мобілізації, вказана у військовому квитку працівника;

– у разі, коли працівника було призвано на військову службу під час мобілізації вдруге, підставою для  вищеназваної компенсації буде новий наказ військ-комату про його призов на військову службу під час мобілізації, тобто і на підприємстві  видаватиметься новий наказ.

Розмір середнього заробітку після повторної мобілізації необхідно розрахувати по-новому, з дотриманням Порядку № 100. Разом з тим, згідно зі змінами, внесеними до п. 4 Порядку № 100 постановою КМУ від 29.07.2015 № 542, у разі, коли розрахована в установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від середньої заробітної плати, що зберігалася за працівником протягом періоду попередньої військової служби за призовом під час мобілізації, для розрахунку компенсації застосовується середня заробітна плата, яка зберігалась за працівником протягом періоду попередньої військової служби за призовом під час мобілізації.

Звіти для отримання компенсації підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста Чугуєва, надаються до УСЗН Чугуївського міськвиконкому за адресою: м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 20, секція А, каб. № 18.