Про плату за землю

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXXІIІ CECIЯ VI СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.06.2015       Чугуїв      № 3275-VI

Про затвердження Положення та встановлення плати за землю на території Чугуївської міської ради

Заслухавши інформацію начальника управління – начальника відділу комунальної власності та земельних відносин управління архітектури, містобудування, комунальної власності та земельних питань Чугуївської міської ради ЧОЛОМБИТЬКА В. О. щодо встановлення плати за землю на території Чугуївської міської ради, керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 12.3.5. п. 12.3. ст. 12, ст. ст. 269, 274, 281, 282, 284 Податкового кодексу України, Законом України «Про оренду землі», п. 24 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чугуївська міська рада

В И Р I Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про плату за землю та встановити розмір плати за землю на території Чугуївської міської ради (додається).

2. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.

3. Протягом 10 днів з дня прийняття даного рішення:

– директору Чугуївської радіокомпанії (ГНОЄВИЙ Р. А.) оприлюднити рішення у газеті «Новости Чугуева»;

– начальнику служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради (ЛОГАЧОВ В. В.) розмістити рішення та матеріали до нього на офіційному сайті міста Чугуєва.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НИКИТЧЕНКА М. А.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, земельних відносин, транспорту, зв’язку та екології (ВОЛИК О. М.).

Міський голова Г. М. МІНАЄВА.

З Положенням про плату за землю на території Чугуївської міської ради можна ознайомитися на сайтах http://chuguev-rada.gov.ua.

Додаток

до рішення LXXІІІ сесії Чугуївської

міської ради VI скликання

26.06.2015 №3275-VI

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про плату за землю на території Чугуївської міської ради

 

Положення про плату за землю у місті Чугуєві (далі – Положення) визначає об’єкти оподаткування, платників податку, розміри ставок, податковий період та інші обов’язкові елементи для справляння плати за землю у місті Чугуєві, визначені статтею 7 Податкового кодексу України.

1. Загальні положення

1.1. Плата за землю встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

1.3. Земельний податок – обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

1.4. Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності – обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі – Орендна плата).

2. Платники

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння земельного податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.2. Об'єктом оподаткування орендною платою є земельна ділянка, надана в оренду.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

4.1.2. площа земельних ділянок, відносно яких відсутня довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

5. Ставки

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки незалежно від їх цільового призначення та для сільськогосподарських угідь - 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

5.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), встановлюється у розмірі 12 відсотків.

5.3. Розмір орендної плати за видами цільового використання землі та її площами встановлюється окремим рішенням міської ради.

5.4. Розмір орендної плати та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, але річна сума платежу:

5.4.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

5.4.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

5.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

5.6. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється окремим рішенням сесії міської ради.

5.7. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати,   що визначається податковим законодавством.

5.8. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані                    у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5.1 цього Положення.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати земельного податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком                   до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): в селах –  не більш як 0,25 гектара, в місті - не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш, як                    0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш, як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати земельного податку звільняються:

7.1.1. бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів бюджету м. Чугуєва;

7.1.2. комунальні підприємства, установи, засновником яких є Чугуївська міська рада;

7.1.3. парки комунальної власності Чугуївської міської ради;

7.1.4. благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

7.1.5. військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету та розташовані на території міста Чугуєва.

8. Особливості оподаткування платою за землю

8.1. Рішення, щодо встановлення пільг по сплаті земельного податку іншим групам осіб, установ, підприємств, організацій, розташованих на території міста Чугуєва, не включені до п.6 та п.7 цього Положення, приймаються міською радою на підставі поданих заяв строком на один календарний рік.

8.2. Рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам надаються контролюючому органу до 25 грудня року, що передує звітному.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

8.3. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем,              у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.4. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8.5. Чугуївська міська рада, яка укладає договори оренди землі, до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

9.1. Не сплачується земельний податок за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, снігозахисні споруди і насадження, вловлюючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.2. земельні ділянки кладовищ;

9.1.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9.2. Оподаткуванню земельним податком не підлягають також інші категорії земельних ділянок, визначених статтею 283 Податкового кодексу України.

10. Порядок обчислення плати за землю та подання звітності

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав               на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу                                 за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

10.6.1. у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

10.6.2. пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

10.6.3. пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває                       у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться                       в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

10.8. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку               є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

10.9. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

10.9.1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель не сільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

11. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю                 є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня  і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств  та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Податкове зобов'язання щодо плати за землю (земельного податку та орендної плати), визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок (юридичними особами) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.3. Податкове зобов'язання з плати за землю (земельного податку та орендної плати), визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок (юридичними особами) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди                 (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. Власник нежилого приміщення (його частини)                                          у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності                     на нерухоме майно.

13. Відповідальність за порушення податкового законодавства            та контроль контролюючих органів

13.1. Платники податку та посадові особи несуть відповідальність             у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством                    та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

 

13.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства                у частині справляння плати за землю здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.